startseite
Systemlösung
Steuerlöung Inhalt

Skalowalna architektura systemu

Naszą odpowiedzią na te wymagania są modułowe rozwiązania i łatwo skalowalne systemy. Na przykład w przypadku wozu asenizacyjnego najpierw rozpatruje się jego funkcje składowe. Dla funkcji tych stworzyliśmy niezależne rozwiązania. Teraz każdy system dla określonego wozu asenizacyjnego składa się z kilku różnych podsystemów. Producent pojazdu może więc samodzielnie wybrać w pliku konfiguracyjnym wszystkie funkcje hydrauliczne i elektryczne, aby stworzyć indywidualne rozwiązanie dla swojego pojazdu lub osprzętu. Wszystkie parametry systemu z wyjątkiem aktywacji opcjonalnych funkcji zawierają również wszystkie możliwe do zmiany wartości ustawień, takie jak przepływy zaworów czy ciężar właściwy nawozów. Producent może zmieniać wartości domyślne na komputerze lub bezpośrednio w urządzeniu. W ten sposób systemy hydrauliczne, sterowniki i panele obsługi są łatwo skalowalne pod względem zakresu funkcji: od wyposażenia podstawowego do wyposażenia pełnego. Producenci mogą więc wybrać rozwiązania wizualizacyjne, sterowniki, moduły wejść i wyjść, centralny moduł elektryczny oraz rozwiązania kablowe typu plug and play. Modułowy system Jetter umożliwia dodatkowo skrócenie czasu od fazy projektu do wprowadzenia nowych urządzeń na rynek.

Hardware
Hardware Inhalt
Lizenz
Lizenz Inhalt
Bedienkonzept
Bedienkonzept Inhalt
Kontakt
Startseite
Systemlösung
Systemlösung Inhalt

Skalowalna architektura systemu

Naszą odpowiedzią na te wymagania są modułowe rozwiązania i łatwo skalowalne systemy. Na przykład w przypadku wozu asenizacyjnego najpierw rozpatruje się jego funkcje składowe. Dla funkcji tych stworzyliśmy niezależne rozwiązania. Teraz każdy system dla określonego wozu asenizacyjnego składa się z kilku różnych podsystemów. Producent pojazdu może więc samodzielnie wybrać w pliku konfiguracyjnym wszystkie funkcje hydrauliczne i elektryczne, aby stworzyć indywidualne rozwiązanie dla swojego pojazdu lub osprzętu. Wszystkie parametry systemu z wyjątkiem aktywacji opcjonalnych funkcji zawierają również wszystkie możliwe do zmiany wartości ustawień, takie jak przepływy zaworów czy ciężar właściwy nawozów. Producent może zmieniać wartości domyślne na komputerze lub bezpośrednio w urządzeniu. W ten sposób systemy hydrauliczne, sterowniki i panele obsługi są łatwo skalowalne pod względem zakresu funkcji: od wyposażenia podstawowego do wyposażenia pełnego. Producenci mogą więc wybrać rozwiązania wizualizacyjne, sterowniki, moduły wejść i wyjść, centralny moduł elektryczny oraz rozwiązania kablowe typu plug and play. Modułowy system Jetter umożliwia dodatkowo skrócenie czasu od fazy projektu do wprowadzenia nowych urządzeń na rynek.

Hardware
Hardware Inhalt
Lizenz
Lizenz Inhalt
Bedienkonzept
Bedienkonzept Inhalt
Kontakt
Startseite
Systemlösung
Systemlösung Inhalt

Skalowalna architektura systemu

Naszą odpowiedzią na te wymagania są modułowe rozwiązania i łatwo skalowalne systemy. Na przykład w przypadku wozu asenizacyjnego najpierw rozpatruje się jego funkcje składowe. Dla funkcji tych stworzyliśmy niezależne rozwiązania. Teraz każdy system dla określonego wozu asenizacyjnego składa się z kilku różnych podsystemów. Producent pojazdu może więc samodzielnie wybrać w pliku konfiguracyjnym wszystkie funkcje hydrauliczne i elektryczne, aby stworzyć indywidualne rozwiązanie dla swojego pojazdu lub osprzętu. Wszystkie parametry systemu z wyjątkiem aktywacji opcjonalnych funkcji zawierają również wszystkie możliwe do zmiany wartości ustawień, takie jak przepływy zaworów czy ciężar właściwy nawozów. Producent może zmieniać wartości domyślne na komputerze lub bezpośrednio w urządzeniu. W ten sposób systemy hydrauliczne, sterowniki i panele obsługi są łatwo skalowalne pod względem zakresu funkcji: od wyposażenia podstawowego do wyposażenia pełnego. Producenci mogą więc wybrać rozwiązania wizualizacyjne, sterowniki, moduły wejść i wyjść, centralny moduł elektryczny oraz rozwiązania kablowe typu plug and play. Modułowy system Jetter umożliwia dodatkowo skrócenie czasu od fazy projektu do wprowadzenia nowych urządzeń na rynek.

Hardware
Hardware Inhalt
Lizenz
Lizenz Inhalt
Bedienkonzept
Bedienkonzept Inhalt
Kontakt